Friday, March 30, 2012

SEMINAR PENDIDIKAN MELAYU ANTARABANGSA (SePMA II)SEMINAR PENDIDIKAN MELAYU ANTARABANGSA (SePMA II)

OBJEKTIF

Memahami perkembangan dan cabaran kemajuan Pendidikan Melayu di Malaysia & Peringkat Antarabangsa
Menilai semula senario semasa tentang kedudukan Pendidikan Melayu di Malaysia & Antarabangsa
Membincangkan halatuju pendidikan Melayu pada masa kini

SKOP SEMINAR

Skop perbincangan yang akan dibentangkan dalam persidangan ini terdiri daripada;
Prestasi Pendidikan Melayu Masa Kini dari perspektif Global
Transformasi Pendidikan Bangsa Melayu
Pendidikan Melayu dalam Konteks 1 Malaysia
Modal Insan Pelajar Melayu ke arah kemajuan pedidikan
Cabaran Generasi Melayu dalam pedidikan: Perspektif Sejarah
Inovasi Pendidikan Ke Arah Kecemerlangan Melayu
Bahasa: Penghalang atau Kelebihan Kejayaan Melayu

sumber :

https://www.facebook.com/DATUK.MOHD.ALI.RUSTAM

No comments:

Post a Comment